Werkwijze

 

 

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Wanneer je het prettig vindt kun je een afspraak maken voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we waarom je belt en wat ik voor je kan betekenen.  

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je via de mail van mij een intakeformulier. Het intakegesprek duurt ongeveer 45-60 min. Het is fijn, maar niet noodzakelijk dat je kind hierbij aanwezig is.
Het doel van het intakegesprek is om de situatie helder te krijgen en de hulpvraag te formuleren. Indien het nog onduidelijk is wat er precies speelt, beginnen we het traject en zal gaandeweg de hulpvraag vanuit het kind helder worden.

Coachingstraject

De eerste sessies staan in het teken van kennismaken met je kind, het opbouwen van een vertrouwensband en een sfeer vanveiligheid. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van je kind door te tekenen, schilderen, spelen of iets anders wat er bij uw kind past. Op die manier zal je kind zich al snel op zijn of haar gemak voelen. 

Als kindercoach doe ik mee, observeer en luister naar je kind. Zo kan ik zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van het kind, en samen met je kind ontdekken wat voor oplossing er is voor de moeilijkheden die er op dat moment zijn. De oplossing van de het probleem zit in het kind zelf.

' Je leert meer van een kind door een uur met hem te spelen, dan een jaar met hem te praten.' (Plato)

Ik streef ernaar om het coachingstraject zo kort mogelijk te laten duren. Daarbij valt te denken valt aan 5 tot 7 sessies van ongeveer 1 uur. Samen spreken we de frequentie van de sessies af. Het kan zijn dat de sessies eerst wekelijks plaatsvinden, en naar gelang het traject vordert de sessies om de week zullen plaatsvinden. De tijd tussen de sessies heeft het kind nodig om de geleerde vaardigheden te verwerken,  zich eigen te maken en ze in praktijk te brengen. 

Na 4 sessies plannen we een tussen-evaluatie om te bespreken hoe het gaat, waar we staan en het eventuele vervolgtraject te bepalen. Dit kan ook telefonisch. Aan het einde van het traject zal er een telefonisch eindgesprek plaatsvinden. 

Het kan zijn, dat je als ouder dan ook tips krijgt hoe u thuis het proces kunt ondersteunen. Dit is om het kind ook de mogelijkheid te geven om het geleerde in praktijk te kunnen brengen. 
 

De werkvormen

Werkvormen die ik kan inzetten tijdens de sessies:

  • Gespreks- en luistertechnieken
  • Onderdelen uit Rots en Water
  • Spelvormen zoals rollenspellen en coachspellen
  • Creatieve coaching; tekenen, schilderen en andere creatieve werkvormen
  • Meditatie, ontspanningsoefeningen en visualisaties
  • Het 5G-schema
  • Technieken uit de Cognitieve Gedrags Therapie (CGT)
  • EFT en NLP- technieken
  • Onderdelen uit de faalangsttraining en SOVA training.

Het is afhankelijk van de hulpvraag en het kind welke materialen of werkvormen er gebruikt worden. Het kind is leidend. 


De sessies vinden in principe onder schooltijd plaats, op school of bij u thuis. Ik heb geen eigen praktijkruimte. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

 

    

 

Contact

Heb je de website gelezen en wil je kennis maken, stuur me dan een mail. Dat is makkelijker dan bellen, want ik ben meestal telefonisch onbereikbaar vanwege mijn werk op school. Ik bel je terug.  

 

Beroepsgeheim

Er worden geen schriftelijke verslagen overlegd. Indien er een hulpvraag is gekomen vanuit school, dan kan (tegen betaling) een schriftelijk verslag worden aangevraagd, waar ook jullie als ouders een afschrift van krijgen. Alle informatie die vanuit het kind of de ouders komen, blijft privé. Er worden geen mededelingen gedaan over het traject of het kind aan anderen dan de ouders. Enkel aan school indien er schriftelijke toestemming is van de ouders. Lees hiervoor ook de algemene voorwaarden en het privacyreglement.